Bank Norwegian tjener gode penger

Bank Norwegian tjente 61 millioner kroner i 3. kvartal.

Konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian Air Shuttle ASA. Foto: Scanpix
Børs

Bank Norwegian melder at konsernresultatet etter skatt i 3. kvartal utgjorde 61,1 millioner kroner, sammenlignet med 58,0 millioner kroner i andre kvartal 2013 og 44,1 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsresultatet før skatt ble 84,8 millioner kroner, mot 61,3 millioner kroner året før.Netto renteinntekter utgjorde 164,3 millioner kroner, opp fra 119,1 millioner kroner i 3. kvartal 2013.Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst. Resultatveksten i den norske virksomheten mer enn kompenserte for et økt underskudd i Sverige.Banken rapporter en sterk kunde- og utlånsvekst i 3. kvartal, med 22.800 nye kunder og 516 millioner kroner i økte utlån.Banken opprettholder en sterk likviditetsposisjon og er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 12,8 prosent.Her finner du hele rapporten

Nyheter
Børs