Borgestads fortrinnsemisjon utløper i dag

Tegningsperioden i Borgestads fortrinnsrettsemisjon utløper i dag.

Foto: Borgestad Industries

Tegningsperioden i Borgestad ASAs fortrinnsrettsemisjon utløper kl 16:30 (norsk tid) i dag, 28. oktober 2013, heter det i en melding.Tegningsretter utstedt i fortrinnsrettsemisjonen må benyttes til å tegne nye aksjer i Borgestad før utløpet av tegningsperioden. Ubenyttede tegningsretter vil være uten verdi og vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til innehaveren.Innehavere av tegningsretter (enten tildelte eller ervervede) må for å tegne nye aksjer sende en korrekt utfylt tegningsblankett til Nordea Issuer Services.Tegnere som er norske statsborgere, kan også tegne nye aksjer gjennom VPS' online tegningssystem.