Dette er de 30 største eierne i REC Solar

Mandagens ferske aksjonærlister fra Oslo Børs avslører hvem de 30. største eierne i REC Solar er. Her er oversikten.

F. v. Kristian Falnes, Geir Tjetland og Kristoffer Stensrud. Foto: Finansavisen.

Mandagens ferske aksjonærlister fra Oslo Børs viser de 30. største eierne i REC Solar.Selskapet ble notert på børsen fredag i forrige uke.Av de mest kjente investorene er Jens Ulltveit-Moes Umoe AS største eier med 7.259.419 tildelte aksjer, tilsvarende en eierandel på 18,15 prosent.Ulltveit-Moe har imidlertid solgt de tildelte aksjene etter allokeringen i sin helhet til Skandinaviska Enskilda Banken og inngått en terminkontrakt på kjøp av de samme aksjene.Terminkontrakten forfaller den 27. januar 2014 og terminkurs er 20,2439 per aksje.Øystein Stray Spetalen sitter på 3,45 prosent gjennom Tycoon Industrier AS, samt 0,76 prosent gjennom Gross Management ASLillebroren Eigil Stray Spetalen har også en solid eierandel på 0,68 prosent gjennom selskapet Kristianro AS.Voldberg og Opsahl Investoren Tore Aksel Voldberg er også godt representert på topplisten i REC Solar, gjennom selskapene Solon AS og Dukat AS.Eierandelene til de to selskapene er på henholdvsvis 1,44 prosent og 0,82 prosent.Primærinnsideren Jan Chr. Opsahl er på sin side 29. største eier i REC Solar, med kontroll over 0,56 prosent av selskapet.Staten og Skagen Staten er også representert på topplisten i REC Solar gjennom Folketrygdfondet. Som sjette største eier kontrollerer fondet 2,22 prosent av selskapet.Skagen Fondene er også tungt inne på eiersiden.Forvalter Kristoffer Stensruds Skagen Kon-Tiki er tredje største eier med en andel på 3,46 prosent, mens Kristian Falnes-forvaltede Skagen Global og Skagen Global II har eierandeler på henholdsvis 2,19 prosent og 0,71 prosent.Geir Tjetlands Skagen Vekst har på sin side en eierandel på 1,26 prosent.Under finnes hele oversikten over de 30. største eierne:

REC SOLAR ASA (RECSOL)REC SOLAR ASA (RECSOL)
30 Største eiere per 28.10.201330 Største eiere per 28.10.2013Antall aksjerAntall aksjerProsentvis eierandelProsentvis eierandel
11UMOE ASUMOE AS7 259 4197 259 41918,15%18,15%
22DEUTSCHE BANK AGDEUTSCHE BANK AG1 447 2011 447 2013,62%3,62%
33SKAGEN KON-TIKISKAGEN KON-TIKI1 382 7861 382 7863,46%3,46%
44TYCOON INDUSTRIER ASTYCOON INDUSTRIER AS1 381 2381 381 2383,45%3,45%
55CLEARSTREAM BANKING S.A.CLEARSTREAM BANKING S.A.922 149922 1492,31%2,31%
66FOLKETRYGDFONDETFOLKETRYGDFONDET889 082889 0822,22%2,22%
77SKAGEN GLOBALSKAGEN GLOBAL877 204877 2042,19%2,19%
88JP MORGAN CHASE BANK, NAJP MORGAN CHASE BANK, NA683 618683 6181,71%1,71%
99PICTET & CIE (EUROPE) S.A.PICTET & CIE (EUROPE) S.A.664 308664 3081,66%1,66%
1010DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTODNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO582 153582 1531,46%1,46%
1111SOLON A/SSOLON A/S574 773574 7731,44%1,44%
1212SKAGEN VEKSTSKAGEN VEKST502 801502 8011,26%1,26%
1313VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV)VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV)489 959489 9591,22%1,22%
1414STATOIL PENSJONSTATOIL PENSJON487 330487 3301,22%1,22%
1515JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITEDJEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED475 448475 4481,19%1,19%
1616SOCIETE GENERALE PARISSOCIETE GENERALE PARIS465 384465 3841,16%1,16%
1717SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB432 416432 4161,08%1,08%
1818THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVTHE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV365 988365 9880,91%0,91%
1919MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTDMERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD347 146347 1460,87%0,87%
2020MORGAN STANLEY & CO LLCMORGAN STANLEY & CO LLC345 175345 1750,86%0,86%
2121DUKAT ASDUKAT AS328 765328 7650,82%0,82%
2222J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDONJ.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON321 575321 5750,80%0,80%
2323VERDIPAPIRFONDET DNB SMBVERDIPAPIRFONDET DNB SMB318 965318 9650,80%0,80%
2424GROSS MANAGEMENT ASGROSS MANAGEMENT AS304 289304 2890,76%0,76%
2525EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ('BA')EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ('BA')302 664302 6640,76%0,76%
2626DEUTSCHE BANK AGDEUTSCHE BANK AG293 553293 5530,73%0,73%
2727SKAGEN GLOBAL IISKAGEN GLOBAL II284 774284 7740,71%0,71%
2828KRISTIANRO ASKRISTIANRO AS271 644271 6440,68%0,68%
2929DALLAS ASSET MANAGEMENT ASDALLAS ASSET MANAGEMENT AS225 862225 8620,56%0,56%
3030HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDETHOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET220 981220 9810,55%0,55%