Domstein kjøper konkursbo

Domstein har inngått avtale med konkursboet til Enghav om å erverve virksomheten.

Foto: Domstein

Domstein har inngått avtale med konkursboet til Enghav om å erverve virksomheten. Det fremgår av en børsmelding torsdag.Virksomheten vil bli videreført i et 100 prosent eid datterselskap, Domstein Sjømat AS.Overdragelsen er godkjent av Domsteins styre, og vil bli gjennomført så snart nødvendig dispensasjon fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven foreligger.Enghav driver produksjon, salg og distribusjon i det norske dagligvare- og storhusholdnings- markedet og hadde i 2012 en omsetning på 776 mill. kroner.Selskapet var eid av Enghav Holding AS, der Domstein eier 35 % av aksjene. Styret i Enghav AS meldte oppbud 23.10.2013.