Hafslund snudde til pluss

Fra å ha tapt en halv milliard kroner i tredje kvartal i fjor, tjente Hafslund 210 millioner kroner i samme periode i år.

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund. Foto: Finansavisen
Børs

Hafslund melder om et resultat etter skatt på 210 millioner kroner i 3. kvartal 2013, mot et tap på 580 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,08 kroner, mot minus 2,97 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 326 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 502 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 431 millioner kroner, mot minus 268 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 2.380 millioner kroner, sammenlignet med 1.854 millioner kroner i 3. kvartal 2012.Hovedpunkter fra kvartalet: • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 633 mill mot 382 mill for fjoråret - hvorav operativ virksomhet har bidratt med en økning på 143 mill.• Styrket kraftmarked ga oppnådd kraftpris på 25 øre/kWh - opp 10 øre/kWh fra fjoråret.• Nettvirksomheten med resultatforbedring på 42 mill som følge av regulatoriske forhold.• Salg av aksjene i Infratek ASA for 386 mill ga en gevinst på 90 mill i kvartalet.• Strømsalgsvirksomheten passerer 1 million kunder - eierandel i Energibolaget i Sverige (EBS) økt fra 49 % til 100 % i oktober.Her er presentasjonen.

Nyheter
Børs