Henter inn titalls millioner kroner

Melhus Sparebank trykker opp nye egenkapitalbevis.

Penger3.jpg

På basis av mottatte bestillinger har styret i Melhus Sparebank besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en rettet emisjon av 545.455 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner, til en tegningskurs på 110 kroner stykket.Bruttoproveny i den rettede emisjonen vil således være om lag 60 millioner.Melding om tildeling og betalingsinstruksjoner for den rettede emisjonen vil bli sendt til investorer som er tildelt egenkapitalbevis i disse dager.Betalingsdatoen for tildelte egenkapitalbevis forventes å være 26. november 2013.Levering av egenkapitalbevisene vil først skje når prospekt for notering av egenkapitalbevisene er godkjent og offentliggjort, ventet om lag 2.desember 2013.Styret har besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en etterfølgende reparasjonsemisjon av inntil 154.545 nye egenkapitalbevis til en tegningskurs på 110 kroner med bruttoproveny inntil 17 millioner kroner, med ikke-omsettelige allokeringsretter til egenkapitalbeviseiere per 30. oktober 2013Videre vil styret foreslå at forstanderskapet vedtar en emisjon av inntil 27.272 nye egenkapitalbevis til tegningskurs 110 kroner med bruttoproveny inntil tre millioner kroner, rettet mot styret og de ansatte i Melhus Sparebank.