Innsidere handler i Hofseth BioCare

Styrelder og finansdirektør handler aksjer i Hofseth BioCare.

Penger - Foto - Scanpix

Det vises til melding av 26. august 2013 der Trols AS, et selskap eid 100 prosent av Kjetil Olsen, styreleder i Hofseth BioCare ASA kjøpte 794 209 aksjer eid direkte eller indirekte av Lucas Altepost, tidligere salgs- og markedsdirektør i selskapet.Prisma Consult AS, et selskap eid 100 prosent av Øystein Omvik, finansdirektør i selskapet, har i dag, 24. oktober, kjøpt 200 000 aksjer i selskapet til kroner 278 per aksje, som gir en samlet kjøpesum på 556 992 kroner.Salget innebærer en utøvelse av salgsretten som ble avtalt mellom Trols AS og Hofseth BioCare den 26. august 2013 og skjer til kostpris hensyntatt tidsverdien for Trols AS.Etter salget vil Øystein Omvik eie, direkte eller indirekte, totalt 310 000 aksjer i Hofseth BioCare, hvilket tilsvarer 0,40 prosent av totalt antall utestående aksjer i Hofseth BioCare. Kjetil Olsen vil eie, direkte eller indirekte, 989 557 aksjer i Hofseth BioCare, hvilket tilsvarer 1,28 prosent av totalt antall utestående aksjer i Hofseth BioCare.