Koster bransjen minst én milliard

Bahndling av lus er svært kostbart for oppdrettsnæringen.

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Ifølge Intrafish kostet behandling mot lakselus oppdretterne "fra 1 milliard og oppover" i 2012. Da er ikke redusert tilvekst tatt med i regnestykket.Tallene har nettstedet satt sammen basert på informasjon fra både selskaper og fiskehelsetjenester.Én milliard kroner er på nivå med tilsvarende anslag for 2010 og 2011.Nasjonal koordinator for havbruksnæringens innsats mot lakselus, Ketil Rykhus, kan fortelle av om lag 550 lokaliteter i drift i 2012 ble 45 prosent av lokalitetene behandler for lus i fjor.I snitt ble hver lokalitet behandlet 2,5 ganger, noe som tilsvarer om lag 1.600 behandlinger i fjor.Rykhus sier til nettstedet at han ikke vil kommentere prisen på medisiner konkret, men han tror milliardanslaget er realistisk.