Kraftig prishopp på laks

Eksportprisen på laks steg kraftig i forrige uke.

Fotot: Scanpix
Børs

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 38,32 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 42.Det tilsvarer en økning på 7,4 prosent fra uken før og 46 prosent fra året før.Totalt ble det eksportert 18.051 tonn fersk oppdrettslaks fra Norge, ned 2,1 prosent fra uken før.Gjennomsnittlig eksportpris for frossen laks lå i uke 42 på 38,78 kroner, et fall på 1,5 prosent fra uken før.Det ble totalt eksportert 1.247 tonn frossen laks, ned 2,1 prosent.

Nyheter
Børs