Myrseth: Dette kan spolere en hyggelig børsoppgang

Investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning spår en hyggelig vinter på børsen. Han oppgir tre grunner, men ser samtidig spesielt to risikofaktorer.

Stig Myrseth.

I sin ukeskommentar Dovre Insight spår investeringsdirektør Stig Myrseth en hyggelig vinter på børsene.- Vestlige økonomier som bedrer seg, en moderat prising og lave renter taler for en hyggelig vinterbørs. Hovedrisikoen er Kina og amerikanske politikere, skriver han.- Det lysner i Europa Myrseth peker på Spania, som etter ni kvartaler med resesjon endelig har passert bunnen.- Veksten var positiv i 3. kvartal, og fremgangen var bredt basert. Det lysner i Europa, selv i de konkurstruede landene rundt Middelhavet, fortsetter Dovre-direktøren.I USA er lavkonjunkturen inne i sitt sjette år.- Neste år venter vi at veksten skyter over trend og at en mangeårig høykonjunktur innledes. En viktig årsak til optimisme er at motvindene fra offentlige innstramminger vil avta markert i 2014. Videre er det mye oppdemmet behov etter at bedrifter og husholdninger har spinket og spart i en årrekke, forklarer Myrseth.20 prosent børsoppgang? Aksjemarkedet liker høykonjunkturer og akselererende økonomisk vekst. Årsaken er at det gir resultatfest i næringslivet.- Hva med prisingen? Denne har kommet opp det siste året, men er fortsatt kun rundt historiske gjennomsnittsnivåer. Verdsettelsen utgjør med andre ord ingen motvind, konstaterer Dovres investeringsdirektør.Med ultralave renter blir Myrseth ikke overrasket om prisingen skyter over historisk snitt.- Vårt kjernescenario er likevel at resultatvekst og ikke reprising vil være drivkraften fremover. Vestlige selskaper bør kunne øke inntjeningen med 10-20 prosent i året både i 2014 og 2015. Dette vil gi rom for en børsoppgang i samme størrelsesorden, skriver han.Tviler på ny USA-krise Hva er risikomomentene? spør Myrseth.- Den mest nærliggende faren er amerikanske politikere. Offentlig sektor er nå gjenåpnet, og USA kan på ny låne penger, svarer han på sitt eget spørsmål.Kompromisset tidligere denne måneden representerer ifølge Dovre-direktøren likevel ingen løsning. Demokratene og Republikanerne ble kun enige om å være uenige og kjøpe seg litt tid.- 15. januar utløper regjeringens fullmakt til å bruke penger. Videre må gjeldstaket heves i midten av mars.- Vi tviler på at Republikanerne vil utløse en ny budsjettkrise. Årsaken er at de kom dårlig ut av den forrige på meningsmålingene. Å stenge ned offentlig sektor og true med mislighold er heldigvis ingen vinnersak. Ingenting er imidlertid sikkert i politikken, fortsetter Myrseth.- Mange farer i Kina Den største trusselen på lengre sikt utgjøres av de fremvoksende økonomiene. Av BRIC-landene står det verst til med India og Brasil, men Kina er viktigst på grunn av sin størrelse.Kinesisk økonomi har de siste årene bygget opp faretruende ubalanser så som høytflyvende boligpriser, frisk kredittekspansjon og et abnormt investeringsnivå. Disse ubalansene kan bli kimen til en krise om ikke myndighetene opptrer klokt.Følg HegnarOnline på Facebook her!