Orkla snudde minus til pluss

Orkla fikk et kraftig forbedret resultat etter skatt i årets tredje kvartal målt mot samme periode i fjor. (Oppdatert 07:57)

Åge Korsvold - Foto: Scanpix

Orkla melder om et resultat etter skatt på 451 millioner kroner i 3. kvartal 2013, mot et tap på 152 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 661 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,40 kroner, mot et tap på 0,20 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,65 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 681 millioner kroner, sammenlignet med 1.191 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 868 millioner kroner.Driftsresultatet ble 677 millioner kroner, mot 842 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 863 millioner kroner.EBITDA endte på 909 millioner kroner, mot 868 millioner kroner i i fjor. Her lå forventningene på 871 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 8.443 millioner kroner, sammenlignet med 7.193 millioner kroner i 3. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 8.285 millioner kroner.Hovedtrekk fra kvartalet: • Bidrag fra oppkjøpte selskaper, samt positiv utvikling, ga resultatfremgang for Orkla Home & Personal og Orkla Food Ingredients i kvartalet.• Integrasjonen av Rieber & Søn følger plan og bidro til omsetnings- og resultatvekst i kvartalet. Kostnadssynergier bidro noe positivt i 3. kvartal og vil gi ytterliggere effekter i 4. kvartal. Salgsutviklingen for det sammenslåtte matvareselskapet i Norge var svakere enn i fjor.• Fortsatt utfordrende markeder for Orkla Confectionery & Snacks i Norden og svake resultater for Orkla International i Russland.• Gränges (Heat Transfer) hadde volum- og resultatvekst for både den svenske og kinesiske virksomheten, samt god kontantstrøm fra drift hittil i år.• Sapa ble 1. september etablert som et 50/50 joint venture mellom Norsk Hydro og Orkla etter godkjennelse fra kinesiske konkurransemyndigheter.Her er rapporten og presentasjonen.