Ulltveit-Moe og Spetalen sikrer fantomgevinster i REC

REC Solar ble børsnotert sist fredag. 295 prosent kursoppgang på fire dager har sikret de to største aksjonærene fantastiske gevinster.

Foto: Are Haram, Finansavisen

Jens Ulltveit-Moes Umoe AS har i dag solgt 3,6 millioner aksjer i REC Solar (RECSOL) på kurs 70 kroner. Han innløser dette på en tidligere inngått terminkontrakt og casher dermed inn 252 millioner kroner.Dette er aksjer Umoe kjøpte i emisjonen til en kurs på 20 kroner i forrige uke og Ulltveit-Moe realiserer dermed en gevinst på 180 millioner kroner.Solgte alt i REC Solar Umoe AS har med dette også solgt seg under flaggegrensen på 5 prosent og eier etter dette ingen aksjer i REC Solar direkte, men kontrollerer fremdeles 17.522 aksjer i REC Solar gjennom en terminkontrakt.Umoe ble opprinnelig tildelt 7.302.522 aksjer i REC Solar - tilsvarende 18,26 prosent av aksjene i selskapet. Nå er i prinsippet alt solgt og gevinsten sikret.Hadde alle aksjene blitt solgt til gårsdagens kurs ville gevinsten vært på 387 millioner kroner, men siden aksjene er solgt på noe lavere kurser ligger trolig gevinsten på rundt 350 millioner kroner.Kjøper i REC SiliconUlltveit-Moe bruker en del av pengene på å kjøpe seg opp i REC Silicon, og Umoe har i dag brukt 240 millioner kroner på å kjøpe 80 millioner aksjer i REC Silicon på kurs 3 kroner. Umoe eier etter dette 438.105.052 aksjer i REC Silicon direkte, og kontrollerer i tillegg 37.869.280 aksjer gjennom terminkontrakter - totalt tilsvarende 20,58 prosent av selskapet.HegnarOnline ringte Jens Ulltveit-Moe for en kommentar til fantomgevinsten, men han hadde akkurat gått inn i et møte.Spetalen tar også gevinst Samtidig har Tycoon Industrier solgt 1,5 millioner aksjer i REC Solar til kurs 75 kroner. Dette er også aksjer kjøpt i emisjonen i forrige uke og dermed realiserer Spetalen en gevinst på 82,5 millioner kroner.Også Spetalen reinvesterer pengene og Tycoon Industrier har i dag kjøpt 2,65 millioner nye aksjer i REC Solar til kurs 70 kroner, fremgår det av en børsmelding.Gross Management AS, et selskap tilknyttet Spetalen, har i tillegg kjøpt 500.000 aksjer i REC Solar til kurs 70 kroner. Etter dette eier Spetalen og tilknyttede selskaper 4.288.204 aksjer i REC Solar, tilsvarende 10,72 prosent.Men ikke nok med. Spetalen og tilknyttede selskaper har også solgt tilsammen 70 millioner aksjer i REC Silicon til kurs 3 kroner, og med det cashet inn 210 millioner kroner. Gevinsten her ligger trolig rundt 100 millioner kroner. Og til slutt kjøper Spetalen tilbake 8 millioner aksjer i REC Silicon til 10 øre lavere kurs.Heller ikke Spetalen har vært tilgjengelig for en kommentar.REC Solar stiger 9,5 prosent på Oslo Børs, mens REC Silicon faller 6 prosent.På dagens kurs verdsettes REC Solar til 2,94 milliarder kroner, mens REC Silicon verdsettes til 6,4 milliarder kroner.Flere nyheter REC i både topp og bunn Hermanrud spår opptur for REC Solar