Veidekke skal bygge tunnel i Hordaland

Veidekke skal bygge tunnel på FV 7 i Granvin

Foto: Scanpix

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel og ny rassikker vei forbi Haukanesberget på fylkesvei 7 i Granvin kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt 191 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Fylkesvei 7 forbi Haukanesberget vest for Granvin sentrum er den mest rasutsatte veien i Hordaland. Strekningen har stått øverst på Hordaland fylkes liste over rassikringsprosjekt som skal realiseres, og nå skal veien endelig sikres mot steinras og skred med snø og is.Veidekke Entreprenør skal bygge en tunnel på 1,4 kilometer som får navnet Folkedals­tunnelen. I tillegg skal Veidekke bygge til sammen en kilometer ny vei i dagen på begge sider av tunnelen.Arbeidene settes i gang i slutten av november og skal være avsluttet sent på høsten 2015.