Vil tildele laksekonsesjoner som planlagt

Fiskeriministeren Elisabeth Aspaker mener det er mest hensiktsmessig at den nye tildelingsrunden for laksekonsesjoner går som planlagt.

Elisabeth Aspaker - Foto: Scanpix

Fiskeriministeren Elisabeth Aspaker sier til Intrafish fredag at hun mener det er mest hensiktsmessig at den nye tildelingsrunden for laksekonsesjoner går som planlagt.- Det har kommet inn over 250 søknader og faggruppen som behandler søknadene er godt i gang. Når prosessen har kommet så langt som det den har nå, mener jeg det er mest hensiktsmessig at tildelingsrunden gjennomføres som planlagt, sier Aspaker til nettstedet.Den ferske fiskeriministeren viser til at Høyre- og Fremskrittspartiets erklæring fastslår at de vil innføre en prosess med objektive tildelingskriterier, og at de vil komme tilbake til dette.Ifølge Intrafish har oppdrettsselskaper som Marine Harvest og Fjordlaks, samt miljøorganisasjonene Bellona og WWF vært negative til prosessen. Mens Cermaq og SalMar ønsker ifølge fiskerinettstedet at prosessen går sin gang.