Skandiabanken får 300 millioner

Skandiabanken får tilført 300 millioner svenske kroner.

Foto: Skandiabanken.
Børs

Skandiabanken får tilført 300 millioner svenske kroner fra sine eiere i dag, 29.november.Dette gjør at egenkapitalgraden stiger til 13,2 prosent, beregnet ut fra kapitalgraden per 31. oktober og justert for tilskuddet, går det frem av en melding.Bakgrunnen for kapitaltilførselen er bankens utlån, takket være økt kundetilfredshet og populære boliglån, som vokser i tråd med den langsiktige planen om at banken skal fordobles i størrelse mellom 2013 og 2018, heter det.Forutsatt at den positive utlånsveksten fortsetter, planlegger Skandia å tilføre enda mer kapital for å etterleve Skandiabankens interne krav til egenkapital. Denne er for tiden på 11, 5 prosent.

Nyheter
Næringsliv