To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Analytiker Asbjørn Taugbøl rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot en investering.

Asbjørn Taugbøl. Foto: Bjørg Hexeberg.
Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives Aker og DNB som kjøpskandidater mens Seadrill får en salgsanbefaling.- Aker brøt nylig motstanden ved 197 kroner. Kursen har fortsatt videre opp og har nå brutt taket i den stigende trendkanalen. Dette signaliserer en enda sterkere stigningstakt. På kort sikt er det en oppside på ca. 20 kroner til motstanden ved 225 kroner. Volumutviklingen er meget positiv og tyder på en overvekt av optimister, noe som styrker aksjen på kort sikt. Aksjen har støtte ved ca. 197 kroner. Det er ikke registrert noen handler av betydning blant innsiderne det siste året, og aksjen er dermed nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- DNB ligger i en langsiktig, stigende trend. En fortsatt positiv utvikling innenfor trenden indikeres, og det er lite motstand over dagens nivå. Hvis det skulle komme reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved 97 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Seadrill har brutt støtten i en dobbel-topp-formasjon og utløst et salgssignal. Investorene preges av frykt for videre nedgang og skaper et salgspress som driver kursen ytterligere ned. Støtte av betydning finner man først nede ved 217 kroner, så nedsiden er stor. Motstand ved 269 og opp mot 285 kroner begrenser oppsiden. Aksjen er dog positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.

Nyheter
Børs