Aker Solutions tilbakeviser påstander i DN

- Den grundige redegjørelsen tilbakeviser påstandene i Dagens Næringsliv, sier Leif Borge. finansdirektør i Aker Solutions.

Finansdirektør Leif Borge i Aker Solutions. Foto: Finansavisen
Børs

Aker Solutions sendte 18. desember Aker Kværner Holding en redegjørelse av avtaler som ble inngått i 2009 vedrørende skipet Aker Wayfarer.Aker Kværner Holding ba 21. november Aker Solutions om redegjørelsen. Anmodningen har bakgrunn i at Dagens Næringsliv i artikler blant annet har beskyldt Aker Solutions for å medvirke til såkalt "tunneldrift."Næringsminister Monica Mæland har i et brev til Aker Kværner Holding bedt om en gjennomgang av de påstander som er fremsatt i Dagens Næringsliv.Aker Solutions tar beskyldningene svært alvorlig, og har ifølge en børsmelding nedlagt et omfattende arbeid i tilknytning til redegjørelsen. Aker Solutions tilbakeviser påstandene:

    Det er ikke holdepunkter for at avtalene er inngått i den hensikt å overføre verdier til Aker ASA, såkalt "tunneldrift."Det er ikke holdepunkter for at avtalene er inngått i den hensikt å overføre verdier til Aker ASA, såkalt "tunneldrift."Saksbehandlingen var korrekt og tilfredsstilte alle lovmessige krav.Saksbehandlingen var korrekt og tilfredsstilte alle lovmessige krav.Avtalene ble inngått etter grundig saksbehandling som involverte en rekke personer internt og eksternt, og omfattet både interne og eksterne verdivurderinger.Avtalene ble inngått etter grundig saksbehandling som involverte en rekke personer internt og eksternt, og omfattet både interne og eksterne verdivurderinger.Avtalene var godt forankret i Aker Solutions strategi og målsetninger på de aktuelle tidspunkt.Avtalene var godt forankret i Aker Solutions strategi og målsetninger på de aktuelle tidspunkt.
- Den grundige redegjørelsen tilbakeviser påstandene i Dagens Næringsliv, sier Leif Borge, daglig leder og finansdirektør i Aker Solutions, i meldingen.Det er viktig for Aker Solutions at det er tillit til at konsernets beslutningsprosesser og forretningsstrategi er basert på selskapets interesser, og til at eiersamarbeidet i Aker Kværner Holding bidrar til å fremme selskapets virksomhet. Aker Solutions ønsker å bidra til åpenhet i denne saken, og publiserer redegjørelsen i sin helhet på sine hjemmesider

Nyheter
Børs