Amerikansk KPI på stedet hvil

Konsumprisene i USA leverte under forventning.

Børsen i New York ved Wall Street - Foto: Øystein Schmidt
Børs

Konsumprisene i USA var ifølge landets statistikkmyndigheter uendret fra oktober til november.Oppgangen fra november i fjor var imidlertid på 1,2 prosent.Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,1 prosent over måneden, og 1,3 på årsbasis.Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,2 prosent på månedsbasis, og opp 1,7 prosent sammenlignet med samme periode året før.Her lå forventningene på 0,1 prosent og 1,7 prosent.

Nyheter
Børs