Analytiker: - Vil ikke få noen stor effekt

I dag ble det kjent at russiske veterinærmyndigheter stenger grensen for hvitfisk og pelagisk.

Foto: Ivan Kverme/Finansavisen
Børs

- For hvitfiskindustrien er det ikke ventet at dette vil få noen stor effekt, etter som Russland ikke er regnet som betydelig kjøper, skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets i en fersk oppdatering.Ifølge han importerer Russland kun små volum, som lett kan omsettes på det europeiske markedet.Han påpeker imidlertid at utestengelsen kan få negativ effekt for den pelagiske industrien.- Russland importerer om lag 80.000 tonn sild i året, som nå tår i fare for å måtte overføres til andre markeder, sier analytikeren. Han legger til;- Sildekvoten for 2014 er redusert med 200.000 tonn, ned 32 prosent, og prosessorene har mulighet for å legge fisk på lager i påvente av andre potensielle kunder. Det kan gjøre at den negative effekten blir noe svekket, sier Giskeødegård.Han påpeker at utestengelsen kun gjelder prosesseringsanlegg som ikke har hatt russisk inspeksjon siden 2000, og at russerne har sagt de vil komme på nye inspeksjoner for å avgjøre om de rammede anleggene får levere igjen.- Utelukkelsen er ventet å legge press på prisene på fryst sild på lager, etter som et større volum vil bli tilgjengelig på markedet. I tillegg vil det også senke prisen fiskerne får for fangsten, da prosessorene vil ha incentiver til å foreta mindre innkjøp, sier Giskeødegård.

Nyheter
Børs