Bellona anmelder Statoil for utslipp på Statfjord

Statoil er anmeldt for brudd på forurensningsloven etter å ha sluppet ut kjemikalier og boreslam på Statfjord B-feltet i Nordsjøen i sommer.

Frederic Hauge. Foto: Scanpix
Børs

Utslippet er av Statoil selv klassifisert som en svært alvorlig hendelse og dreier seg om flere hundre kubikkmeter med borevæske og kjemikalier i perioden mai til juli i år.- Det er svært alvorlig at det enda en gang bør etterforskes at det lekker farlige kjemikalier fra en av Statoils avfallsbrønner. Hver gang Statoil har gjort noe ulovlig, bedyrer de at de har lært av sine egne feil. De har sannelig nok feil å lære av, problemet er at det går så dårlig med læringsprosessene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.Bellona er kritisk til at Statoil i lenge tid har hevdet at de har lagt om arbeidet med oljebrønnene og forbedret sikkerhetsrutinene.«Både mangelfull overvåking, risikostyring og erfaringsoverføring er i likhet med tidligere hendelser vist å være viktige årsaker også til denne siste brønnlekkasjen», skriver Bellona i anmeldelsen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv