EU-landene godkjenner innskuddsgaranti

EUs finansministre er enige om en innskuddsgaranti for bankene på 100.000 euro. Den er tenkt å gjelde hele EØS-området, som også omfatter Norge.

Foto: Scanpix
Børs

Den nye garantien betyr at bankkunder er sikret å få igjen 100.000 euro, omkring 840.000 kroner, av innskuddene sine om en bank går over ende. Kompromisset som EUs finansministre nå har vedtatt, går ut på at det er bankene selv som skal finansiere dette gjennom et fond de skal sette av penger til.Norge har i årevis kjempet for å beholde et høyere nivå på innskuddsgarantien som er på to millioner kroner. Den kampen ser nå ut til å være tapt, og regjeringen jobber nå for så lange overgangsordninger som mulig.Bankinnskuddsgarantien i Norge sikrer 2 millioner kroner per innskyter per bank gjennom Bankenes sikringsfond dersom banken skulle gå konkurs.Enigheten må også vedtas formelt i EU-parlamentet.Innskuddsgarantien er del av et sett regler for avvikling av banker i nød i en kommende bankunion.Hensikten med bankunionen er å forhindre nye bankkriser. Kjernen i de nye reglene er at det er bankene selv som skal finansiere avviklingen, ikke skattebetalerne. Bankene skal sette av penger i et fond til dette over en tiårsperiode. Men fondet kommer trolig ikke til å bli stort nok, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Nyheter
Næringsliv