Facebook anklages for å ha villedet investorer

Facebook, selskapets grunnlegger Mark Zuckerberg og flere amerikanske banker anklages for å ha villedet investorer.

Facebook - det var en gang. AP Photo/Richard Drew
Børs

En dommer i New York åpner nå for en rettssak bygd på denne anklagen.Facebook satte fram uriktige opplysninger om sin økonomiske tilstand, før selskapet gikk på børs i fjor, blir det hevdet.I en avgjørelse som ble kunngjort onsdag gir dommer Robert Sweet i rettsdistriktet Manhattan i New York ordre om at påstanden skal prøves for retten.Investorene har blant annet hevdet at Zuckerberg og Facebook ikke offentliggjorde interne prognoser som viste at endrede brukervaner kunne gi reduserte inntekter.Flere titall banker er også innblandet i saken, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Nyheter
Børs