Fiskeriminister trekker tilbake avslag på konsesjoner

Fiskeridepartementet trekker tilbake avslaget på de første 28 søknadene om nye fiskekonsesjoner, og vil vurdere de øvrige avslagene.

Foto: Scanpix
Børs

- Departementet har vurdert hver enkelt søknad for seg og kommet fram til at det ikke er grunnlag for å avvise noen av de 28 søknadene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.Departementet har vurdert avvisningsvedtakene og klagene nøye og har hentet inn ekstern vurdering. Regjeringsadvokaten har også blitt konsultert.-Jeg er fornøyd med at jeg har fått grundt juridisk rådgivning. Det betyr at vi nå får en bred konkurranse om konsesjonene og de beste forutsetningene for å få fram ny teknologi som kan løse miljøutfordringene, sier AspakerLes også: - I første rekke positivt for SalmarSøknadene ble avvist enten på grunn av utilstrekkelig kvittering for søknadsgebyr eller feil signatur på søknadsskjema.Departementet konkluderer med at tildelingsforskriften ikke er klar nok til hjemle et avslag på grunn av utilstrekkelig dokumentasjon for innbetalt søknadsgebyr. Departementet mener tildelingsforskriften ikke har likt til å avvise søknader som har feil signatur.Fiskeridirektoratet lyste i juni i år ut 45 nye laksekonsesjoner. Faggruppen, som har ansvar for å vurdere søknadene, avviste 118 av 255 søknader på grunn av formelle feil.Departementet har opphevet alle 28 avvisningsvedtakene som de har behandlet til nå, og sender søknadene tilbake til Faggruppen for videre saksbehandling.- Vi har nå mottatt også resten av klagene, og vi vil gå gjennom disse og tar sikte på å ha en avgjørelse klar i løpet av januar, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nyheter
Børs