Kitron-avtale med Maquet

Kitron har inngått en avtale med Maquet Critical Care.

Bilde hentet fra Kitrons hjemmesider.
Børs

Kitron har inngått en avtale med Maquet Critical Care, som er et datterselskap Getinge Group. Avtalen gjelder levering av mekaniske og elektronisk-baserte produkter.Målet med den nye avtalen er å ekspandere det globale samarbeidet mellom Maquet og Kitron. I meldingen heter det at det skapes muligheter for begge parter.

Nyheter
Børs