Ledelsen sikrer seg storpost i Eqology

Ledelsen i Eqology kjøper majoritetspost og blir største aksjonær

Eqology-sjef Frank Erikstad Bjordal. NTB Scanpix / NTB Scanpix
Børs

Selskapet EQ Invest AS blir ny hovedeier etter oppkjøp av 32,7 prosent av aksjene i Eqology ASA . Største aksjonærer i EQ Invest AS er administrerende direktør Frank Bjordal, produkt- og forskningssjef Hogne Vik og største distributør i Eqology ASA, Tore Aakre.Styreleder i Eqology ASA, Frode Marc Bohan kjøpte samtidig Eqology ASA-aksjer fra QV Private Equity AB. Bohan & Co AS vil etter transaksjonen eie 13,9 prosent av aksjene i Eqology ASA.EQ Invest AS kjøpte 20. desember 3.650.000 Eqology ASA-aksjer fra QV Private Equity AB. Samme dato har Universal Exports AS, Frank Bjordals heleide selskap, overført henholdsvis 1.350.000 og 1.972.000 Eqology ASA - aksjer til EQ Invest AS.Med dette vil EQ Invest AS eie 6.972.000 Eqology ASA-aksjer. Dette tilsvarer 32,7 prosent av aksjene i Eqology ASA. Alle kjøp og transaksjoner av aksjer i Eqology ASA er gjort til kurs 3,00 kroner.Styreleder Frode Marc Bohan kjøper samtidig, gjennom sitt heleide selskap, Bohan & CO AS 2.000.000 Eqology ASA-aksjer fra QV Private Equity AB til kurs 3,00 kroner. Bohan & Co AS vil etter transaksjonen eie 2.965.441 tilsvarende 13,9 prosent av aksjene i Eqology ASA.QV Private Equity AB vil etter transaksjonene ikke eie aksjer i Eqology ASA.- Ledelsen er etter disse transaksjonene sterkt representert på eiersiden i Eqology ASA. Vi står midt oppe i en spennende ekspansjonsperiode og arbeider målrettet med å gå inn i flere markeder utenfor Skandinavia. Det at nøkkelmedarbeidere i Eqology ASA nå investerer penger i selskapet viser at de har tro på fremtidig vekst i selskapet og at vi sammen skal lykkes med å få helseproduktene våre ut til kunder i Europa, sier administrerende direktør i Eqology ASA, Frank Bjordal.

Nyheter
Børs