Myndighetene godkjenner oppstart på Siri

Den danske Energistyrelsen har godkjent en midlertidig produksjonsløsning på Siri-plattformen.

Siri-plattformen . Foto: Dong Energy
Børs

Ifølge DONG Energy som er operatør for feltene i Siri-området, innebærer dette at produksjon fra Nini, Nini Øst og Cecilie kan gjenopptas i første kvartal 2014, heter det i en fersk melding fra Norwegian Energy Company, mandag.Den midlertidige løsningen innebærer at stabilisert råolje vil bli overført direkte til et tankskip.Spesifikke driftsbestemmelser vil bli gjort gjeldende.Blant annet vil alt personell bli demobilisert når signifikant bølgehøyde ved plattformen overstiger seks meter. Dette gjør det vanskelig å forutsi produksjonsnivået på feltene, spesielt i de værharde vintermånedene.

Nyheter
Børs