Norske Skog får 7 mill. fra Innovasjon Norge

Norske Skog Saugbrugs utvikler ny teknologi for å lage bedre papir.

Sven Ombudstvedt, - Foto: Scanpix
Børs

Norske Skog har fått innvilget 7 millioner kroner fra Innovasjon Norge for etablering av et verdensledende pilotanlegg for utvikling av mikrofibrillert cellulose (MFC) eller nanocellulose som det også kalles.Mikrofibrillert cellulose (MFC) har flere interessante anvendelser, blant annet som ny råvare i papir og som en mulig armering av plastprodukter.- Om vi lykkes med å produsere mikrofibrillert cellulose (MFC) med denne teknologien og bruke dette i vår papirproduksjon, vil dette kunne redusere våre kostnader og gjøre oss mer konkurransedyktige fremover. Samtidig vil MFC- kompetansen være nyttig for hele konsernet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, i meldingen.- Anlegget kommer til å bli et av de ledende i verden, og vil mest sannsynlig gi Norske Skog unik kunnskap hvordan MFC kan utnyttes i stor skala, sier Roy Vardheim, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs.Pilotprosjektet går ut på å fremstille MFC fra termomekanisk masse (TMP), som er den viktigste råvaren til papir. Pilotprosjektet er budsjettert til 14 millioner kroner hvor Innovasjon Norges finansieringsandel er 7 millioner kroner.

Nyheter
Børs