Nytt partnerskap

North Energy forteller om nytt partnerskap i egenopererte lisenser.

Foto: AP
Børs

North Energy inngikk den 3. desember 2013 en salgs- og kjøpsavtale med Lime Petroleum Norge AS, der North Energy selger en 20 prosent eierandel i PL 509S og PL 509BS til Lime.Videre ble det inngått en salgs- og kjøps avtale med Fortis Petroleum Norge AS den 13. desember 2013, der North Energy overtar en 15 prosent eierandel i PL 509S og PL 509BS fra Fortis.Begge avtalene har økonomisk virkning fra 1. januar 2014 og er avhengig av norske myndigheters godkjenning.Lisensgruppene består etter avtaleinngåelsene av North Energy (operatør) 35 prosent, Fortis 35 prosent, Lime 20 prosent og Rocksource Exploration Norge AS 10 prosent.Lisensene inneholder oljeprospekter og ligger i Nordsjøen, sør for Gullfaks-området. Et eventuelt funn vil kunne bli knyttet opp mot eksisterende nærliggende infrastruktur.En beslutning om Drill eller drop er planlagt i første halvår 2014. Ved positiv borebeslutning kan en brønn bli boret i første halvår 2015.Ytterligere detaljer om lisensene og aktuelle prospekt vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Nyheter
Børs