Pensjon: Storebrand tar grep

Storebrand har vedtatt å endre vedtektene i pensjonsordningene for ansatte.

Storebrand
Børs

Storebrand har vedtatt å endre vedtektene i pensjonsordningene for egne ansatte og tidligere ansatte i Storebrand i Norge.Det går frem av en børsmelding fredag.Endringen vil gi en årlig kostnadsbesparelse som inngår som en del av konsernets totale kostnadsprogram.I tillegg vil det bli inntektsført en engangseffekt i resultatet for 4. kvartal 2013.Den endelige engangseffekten vil bli beregnet og rapportert i forbindelse med avleggelsen av resultatene for 4. kvartal 2013 (12. februar 2014).Foreløpig er engangseffekten estimert til ca. 350 millioner før skatt.Økte pensjonsforpliktelser Samtidig gjøres det oppmerksom på at Storebrand fremover vil benytte dødelighetstabellen K2013 i beregningen av egne pensjonsforpliktelser.Dette vil gi økte pensjonsforpliktelser i balansen og gi en engangskostnad som vil føres over totalresultatet (Other Comprehensive Income) i 4. kvartal.De endelige effektene på totalresultatet vil bli beregnet og rapportert i forbindelse med avleggelsen av resultatene for 4. kvartal 2013.Det forventes at størrelsen på denne langt på vei motvirker effekten av endrede pensjonsvedtekter på egenkapitalen.Hele meldingen her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs