PGS venter forbedring i 2014

Selskapet vil økte resultatet gjennom kvalitetsforbedringer.

Ramform Titan. Foto: PGS.
Børs

Petroleum Geo-Services har som mål å bedre driftsresultatet i 2014 med 50 millioner dollar ved å gjennomføre kvalitetsforbedringer, skriver TDN Finans.«Vi har et mål om å forbedre lønnsomheten ved å identifisere og «fange» tapte inntekter ved å forhindre kvalitetsfeil», heter det i en melding fra selskapet.PGS ser samtidig på etterspørsel fra Sør-Amerika og Nord-Atlanteren som de store driverne i etterspørselsveksten neste år, men venter «market softness» i første kvartal.«Etterspørselsbildet for sommersesongen er godt med klare indikasjoner på at kundene er villige til å betale mer for kvalitetsprodukter og riktige tjenester», skriver selskapet.PGS avholder i dag kapitalmarkedsdag.Presentasjonsmaterialet finner du her .

Nyheter
Børs