Prosafe-sjef kjøper og selger aksjer

Karl Ronny Klungtvedt øker eksponeringen i Prosafe

Safe Concordia, bolig- og servicerigg eid av Prosafe. Foto: Selskapet
Børs

Fishfinder AS, et selskap eid av Karl Ronny Klungtvedt, sjefen for Prosafe Management AS, har kjøpt 25.000 aksjer i Prosafe SE til snittkurs 43,06 kroner per aksje. Fishfinder AS eier etter dette 50.000 Prosafe-aksjer.Karl Ronny Klungtvedthar solgt 19.630 aksjer i Prosafe SE til snittkurs 43,06 kroner. Etter dette eier Karl Ronny Klungtvedt 20.000 aksjer i Prosafe SE.Totalt sitter Karl Ronny Klungtvedt og relaterte eslskaper på 70.000 aksjer og 80.000 syntetiske opsjoner i Prosafe SE.

Nyheter
Børs