Selger lisens på britisk sokkel

Norwegian Energy Company overdrar deler av en lisens til Total E&P UK.

Børs

Norwegian Energy Company (UK) Ltd, et heleid datterselskap av Norwegian Energy Company ASA, har inngått avtale om å overdra en eierandel på 35 prosent i lisens P2032 på britisk sokkel til Total E&P UK.Etter transaksjonen vil Noreco fortsatt eie 15 prosent i lisensen.I henhold til avtalen skal Total dekke Norecos andel av kostnadene knyttet til seismikk. Dersom partnerne i lisensen beslutter å bore en letebrønn, vil Noreco også få dekket sin andel av borekostnadene.Avtalen gjelder fra 1. desember 2013.Den eksisterende bæringsavtalen mellom Noreco og lisenspartner Trap Oil gjelder fremdeles. Som følge av dette har Noreco en betalende andel på 6,25 prosent i lisensen.

Nyheter
Børs