Slik skattlegges bitcoin - tap er fradragsberettiget

Skattedirektoratet mener at det skal betales gevinstskatt på 28 prosent for bitcoins. Tilsvarende er tap fradragsberettiget.

Bitcoin. REUTERS/Jim Urquhart
Børs

Det er en kjent sak at norske skattemyndigheter jakter bitcoin-gevinster .Den virtuelle valutaen, som kun finnes på nettet og ikke i fysisk form, brukes blant annet i e-handel til betaling av virtuelle varer og tjenester.Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse på hvordan bitcoin skal skattelegges og den slår fast at gevinst ved omsetning av bitcoin er skattepliktig, skriver Finansavisen.Dermed er det greit å kjøpe bitcoin som en investering, men verre om de brukes som valuta.- Kjøpesummen utgjør inngangsverdien og gevinsten er differansen mellom salgssum og kjøpesum. Gevinsten må oppgis på selvangivelsen og beskattes med 28 prosent i år og 27 prosent til neste år, sier Deloitte-advokat Carine Røkenes til Finansavisen.Med det enorme verdifallet som bitcoin har gjennomgått i løpet av desember er det kanskje mest interessant at gevinstbeskatningen gjør at tap kan føres som fradrag på selvangivelsen.Fallgruver Mer komplisert kan det bli hvis man reinvesterer i bitcoin-markedet, skriver Finansavisen. Den ene dagen selger man en vare og mottar betaling i bitcoin. Noen dager senere kjøper man en ny datamaskin på nettet for de samme bitcoinene. I mellomtiden har kursen gått opp.- Her har man mottatt en slags teoretisk gevinst, selv om prisen på datamaskinen ikke har endret seg som følge av kursendringen. Skattedirektoratet mener at du skal skatte av denne gevinsten, sier Carine Røkenes.Ifølge Finansavisen blir det enda mer komplisert om man «miner» bitcoin. - Hver enkelt deltaker i gruppen stiller datakraft til rådighet for å løse blokker. En blokk løses cirka hvert tiende minutt og gruppen får da tildelt en andel bitcoin. Andelen som gruppen har mottatt fordeles på de enkelte deltakerne basert på hvor mye datakraft den enkelte har bidratt med. De som miner er altså med på å drive systemet med bitcoin videre og bidrar til at nye bitcoin blir produsert, sier Røkenes.Skattedirektoratet har ikke tatt stilling til dette i sin uttalelse, og hvordan «mining» skal skattlegges er foreløpig uklart.En mulighet er gevinstbeskatning også her. En annen er at «mining» blir ansett for å være næringsvirksomhet dersom omfanget er stort nok. Marginalskatten på næringsinntekt er 51 prosent i år og 50,4 prosent til neste år.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv