Sølvtrans reverserer skattegjeld

Sølvtrans har besluttet å reversere utsatt skattegjeld på 28,9 millioner kroner.

Foto: Harald M. Valderhaug/Sølvtrans
Børs

Sølvtrans har besluttet å reversere utsatt skattegjeld på 28,9 millioner kroner, skriver TDN Finans.Reverseringen vil skje i regnskapet for fjerde kvartal 2013, og bokføres som negativ skattekostnad.Den utsatte skattegjelden oppstod i 2008 i forbindelse med omdanning av konsernet til dagens selskapsstruktur, skriver TDN.

Nyheter
Børs