Svakere omsetning og ordreinngang for Ekornes

Tradisjonen tro er det juleavslutning hos Ekornes med slipp av enkelte nøkkeltall.

Sofagruppe fra Ekornes. Øystein Klakegg/Ekornes
Børs

Ekornes sine fabrikker i Norge tar juleferie fra i dag til 2. januar. Det blir avholdt en tradisjonell juleavslutning ved Stressless-fabrikken på Ikornnes, hvor det blant annet vil bli gitt noe tallinformasjon for året som er i ferd med å avsluttes.Selskapet har i slutten av november og det meste av desember gjennomført en omfattende omlegging av sine datasystemer. Dette har ført til forstyrrelser av forsendelsene og fakturering av ferdige produkter gjennom desember. Fakturert omsetning for desember er således berørt av disse forstyrrelsene.Slik det ser ut vil omsetningen i fjerde kvartal ligge på ca 630 millioner kroner, mot 721 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen i 2013 ser dermed ut til å bli ca 2.570 millioner kroner, mot 2.763 millioner kroner i 2012.Bonus til ansatte ser ut til å bli 21 prosent av en månedslønn. Dette bonusnivået avhenger av at driftsmarginen før bonuser er i området 10-13 prosent av omsetningen.Selskapets ordreinngang i 2013 ser ut til å kunne bli ca 2.540 millioner kroner, mot 2.723 millioner kroner i fjor. Ordrereserven ved utgangen av året anslås til å bli ca 260 millioner kroner., som er ca 30 millioner kroner lavere enn i fjor.Det gjøres oppmerksom på at endelige tall vil avhenge av konsolideringskurser (valuta), samt at forsendelser og ordreregistrering vil foregå også mellom jul og nyttår.

Nyheter
Børs