Trøim på ferde i Seadrill

Tor Olav Trøim har rullert en TRS-avtale i Seadrill

Tor Olav Trøim og John Fredriksen. Foto: Finansavisen
Børs

Drew Investment Ltd. et selskap kontrollert av Tor Olav Trøim, har rullert en TRS-avtale i Seadrill på 400.000 underliggende aksjer. Ny utløpsdato er 17. mars 2014. Ny TRS-pris er 246,71 kroner.Trøims direkte og indirekte eksponering i Seadrill er 635.000 aksjer, call opsjoner på 1.000.000 aksjer pluss TRS-avtaler på totalt 600.000 aksjer.

Nyheter
Børs