Veidekke får storkontrakt i Ålesund

Veidekke skal bygge parkeringshus i fjellet Aksla i Ålesund.

Utsikt over Ålesund Aas, Erlend
Børs

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Aksla Parkering AS om bygging av parkeringshus i fjellet Aksla i Ålesund. Oppdraget er en totalentreprise verdt 212 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Parkeringshuset blir liggende i sentrum av Ålesund, dels under byparken og dels under fjellet Aksla. Veidekke skal bygge to parallelle fjellhaller med parkering i tre etasjer, separat inn-/ og utkjøringstunnel, kjøreramper mellom etasjer og haller, samt to gangtunneler med tilhørende heis-/ og trappesjakter. Rundt 950 biler skal kunne parkere i det nye anlegget når det står ferdig.Prosjekteringen er påbegynt og selve byggearbeidene starter i løpet av januar 2014. Parkeringshuset skal være klart til bruk innen sommeren 2016.

Nyheter
Børs