Yara handler LPG-skip

Selskapet har inngått avtale om bygging av to mellomstore LPG-skip.

Yara Internationals logo - Foto: Scanpix
Børs

Yara International ASA har inngått avtale om bygging av to mellomstore LPG-skip med Hyundai Mipo Dockyard.I en melding fra selskapet fremgår det at det forventes en pris per skip på 51 millioner dollar (312 millioner kroner).«Etter en vurdering av nåværende nybygg og time charter-rater har Yara valgt å bygge nye skip som en del av sitt langsiktige transportbehov», heter det i meldingen.Yara er i diskusjoner med potensielle partnere for kombinerte løsninger mellom skipsledelse og felles eierskap, men selskapet har til hensikt å forbli majoritetseier, skriver TDN Finans.Selskapet er ifølge TDN også i pågående diskusjoner om bygging av handysize-skip, og det er ventet at disse vil bli sluttført i januar 2014.

Nyheter
Børs