Flagger i Funcom

Konsernet Kristian Gerhard Jebsen Group selger Funcom-aksjer, men benytter seg av warrants.

Skjermbilde fra Funcom-spillet The Secret World
Børs

Nexus Capital AS, et selskap i konsernet Kristian Gerhard Jebsen Group, som eies av Hans Peter Jebsen med famile, solgte 24. januar 2014 én million aksjer i Funcom N.V. til kurs 5,42 kroner. Etter salget eier Nexus Capital AS 10.950.525 aksjer i Funcom N.V.KGJ Investments S.A., SICAV-SIF, et annet selskap i konsernet Kristian Gerhard Jebsen Group, benytter i dag fem millioner warrants til å tegne 5.000.000 nye aksjer i Funcom N.V. til kurs 0,37 dollar (ca 2,27 kroner) pr aksje. Aksjetegningen vil skje 10 virkedager fra i dag og tilføre Funcom N.V. ca 11,3 millioner kroner i økt egenkapital. Etter utøvelsen av warrants utgjør KGJ Investments S.A., SICAV-SIF sin beholdning av aksjer og warrants i Funcom N.V. henholdsvis fem og ti millioner.I tillegg til aksjer eid av Nexus Capital AS og KGJ Investments S.A., SICAV-SIF, eier Tom Dahl AS - som også kontrolleres av Hans Peter Jebsen - ytterligere 182 550 aksjer i Funcom N.V. Etter ovennevnte salg av aksjer og utstedelse av nye aksjer eier selskaper som eies direkte og indirekte av Hans Peter Jebsen, samlet 16.133.075 aksjer i Funcom N.V., tilsvarende 22,6 prosent av antall utstedte aksjer. Før de to transaksjonene var tilsvarende eierandel 18,2 prosent.Som meldt til Oslo Børs 16. januar 2014, kontrollerte selskaper eid direkte og indirekte av Hans Peter Jebsen før de ovennevnte transaksjoner aksjer og rettigheter til aksjer tilsvarende 65,2 prosent av aksjer allerede utstedt av Funcom N.V. («Total capital interest»). Etter de to transaksjonene vil «Total capital interest» for selskaper eid direkte og indirekte av Hans Peter Jebsen være 59,2 prosent.Det bemerkes at «Total capital interest» er beregnet som aksjer eiet i dag pluss potensielle aksjer fra fremtidig utøvelse av warrants og konvertibel obligasjon, dividert på totalt antall faktisk utstedte aksjer i Funcom N.V.

Nyheter
Børs