AF-datter inngår kontrakt med ConocoPhillips

Skal levere service-tjenester for HVAC-systemer på norsk sokkel.

Foto: Scanpix
Børs

AF Gruppens datterselskap Mollier AS har ifølge en fersk melding inngått en rammeavtale med ConocoPhillips.Avtalen innebærer service, modifikasjon og vedlikehold av HVAC-systemer på oljeselskapets offshoreintallasjoner på norsk sokkel.Avtaleperioden er 4,5 år med opsjon for ConocoPhillips til å kunne forlenge avtalen i ytterliggere to sammenhengende perioder, hver oppad begrenset til 3 år.Avtalen trer i kraft fra 01.04.2014.

Nyheter
Børs