Analytikere: - Dette er positivt for oljeservice

Utsiktene for sektoren kan være bedre enn hva dagens sentiment tyder på.

Petrobras - Foto: AP

Analyseoppdatering viser at Nordea Markets mener Petrobras sin nye investeringsplan er positivt for oljeservice, og at utsiktene for sektoren kan være bedre enn hva dagens sentiment tyder på. Det skriver TDN Finans.Petrobras meldte onsdag om et resultat på 2,8 milliarder dollar i 4. kvartal 2013, sammenlignet med et resultat på 3,8 milliarder dollar i samme periode året før.Les også: Nedgang for oljegiganten PetrobasSamtidig gikk det frem at oljegiganten har nedjustert sin femårige investeringsplan med 16 milliarder dollar fra 236,6 til 220,6 milliarder. Lete- og produksjonsinvesteringene er økt med 6,4 milliarder mens raffineriinvesteringene er redusert med 26,1 milliarder«Kuttene er begrenset til nedstrøminvesteringer mens selskapet øker oppstrøminvesteringene med 4,3 prosent. Vi ser dette som en positiv effekt for oljeservice og Petrobras' plan kan indikere at utsiktene ikke er så dårlige som dagens sentiment tyder på», heter det.Nordea opplyser ifølge nyhetsbyrået at Petrobras allokerer mer kapital til offshore og subsea, og trekker frem Aker Solutions og Subsea 7 som selskaper som kan ta fordel av dette skiftet.