Handelsbanken Capital Markets står fast ved sin salgsanbefaling (reduce) på John Fredriksens riggselskap Seadrill etter resultatfremleggelsen tirsdag.EBITDA-resultatet på 768 millioner dollar var i tråd med meglerhusets forventninger.Anslaget for resultat per aksje (EPS) for 2014 kuttes med fem prosent.Meglerhuset tror stansen i utbyttevekst, med beslutningen om å ikke øke flåten i forhold til eksisterende nybyggingsprogram fremhever usikkerheten og presset på ratene. Dette blir det mest utfordrende i 2014-estimatene når økt tilbud blir brakt til markedet.