Seniorforvalter Knut Harald Gjellestad i Eika synes verdsettelsesnivået er høyt i dagens aksjemarked.Dermed blir det ekstra viktig å velge de riktige aksjene, påpeker han overfor Finansavisen tirsdag.Og kjøpsmulighetene ser han i enkeltaksjer som har fått for lite oppmerksomhet av markedet, særlig selskaper utenfor OBX-sfæren.Blant aksjene Gjellestad liker godt er Subsea 7, Norwegian og Hexagon Composites.- Generelt er vi etter selskaper med spesialkompetanse, prismakt, sterke balanser og attraktiv prising. Dette mener vi er egenskaper som skaper meravkastning på lang sikt i våre porteføljer, sier Eika Norge-forvalteren til avisen.Ifølge Gjellestad er det alltid noe å bekymre seg over på makrosiden, men fokuset er på grundig analyse av enkeltaksjer.- Det som kan skape utfordringer for investorer er bevegelser i markedet som i for stor grad er fremprovosert top-down, fremfor av de enkelte selskapers leveranse, sier han til Finansavisen.
Gjellestad har flere favoritter, og en aksje han ikke liker. Les mer i dagens avis.