Fredag 28. februar er det fire nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech. Dermed består listen av fire svenske, to norske, tre danske og en finsk aksje.
Les også: Forvalter: Her kan du mangedoble pengene1. Jyske Bank(JYSK.CO) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 318.2 (-7.9)2. Opera(OPERA.OL) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 79.8 (0.25)3. TDC A/S (OBS)(TDC.CO) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 53.45 (-0.35)4. SSAB A(SSABA.ST) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 50.55 (-0.5)5. Sampo Oyj A(SAMAS.HEX) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 36.7 (0.1)6. Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 812 (2)7. SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 62.75 (0.75)8. Hexpol(HPOLB.ST) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 565.5 (-3.5)9. Autoliv(ALIVSDB.ST) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 623.5 (1)10. Hexagon B(HEXAB.ST) - 27. feb 2014. Siste sluttkurs: 226.2 (-0.7)
Jyske Bank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 310 kroner. Videre oppgang til 354 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 315 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Opera har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 77.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.TDC A/S (OBS) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 51.08 kroner. Videre oppgang til 55.16 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 52.80 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.SSAB A har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 46.77 kroner. Videre oppgang til 57.92 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 49.00 kroner og motstand ved ca 54.40 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Sampo Oyj A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 36.18 euro. Videre oppgang til 38.87 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 35.50 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 35.50 euro ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Royal UNIBREW ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 751 kroner. Videre oppgang til 823 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 765 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.29 kroner. Objektivet ved 60.64 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 62.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Hexpol ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 572 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 500 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Autoliv ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 614 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 614 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Hexagon B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 212 kroner. Videre oppgang til 249 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 205 kroner. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.