Bank Norwegian melder om et resultat etter skatt på 238,9 millioner kroner i 2013, mot 164,4 millioner kroner året før.Resultatet før skatt ble 332,4 millioner kroner, sammenlignet med 227,9 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 636,0 millioner kroner, sammenlignet med 459,2 millioner kroner i 2012.Konsernresultatet etter skatt i fjerde kvartal utgjorde 65,3 millioner kroner, en økning på 4,3 millioner kroner fra tredje kvartal. Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst.Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en utlånsvekst på 650 millioner kroner, mens innskuddene økte 349 millioner kroner.Resultatfremgangen på årsbasis forklares av økt kunde- og utlånsvekst, samt økt kostnadseffektivitet. Resultatveksten var særlig sterk sett i sammenheng med etablering av virksomhet i Sverige.Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 4. kvartal. Som tilpasning til nytt kapitaldekningsregelverk, utstedte banken 175 millioner kroner i ansvarlig lån og 125 millioner kroner i fondsobligasjoner i fjerde kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 12,8 prosent. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 17,9 prosent ved årsskiftet.Banken har pr. 31.12.2013 en kundemasse på 303.100 kunder, fordelt på 37.700 lånekunder, 56.900 innskuddskunder og 208.500 kredittkortkunder.Her er og