Intex Resources fikk et resultat etter skatt i 4. kvartal 2013 på minus 3,9 millioner dollar, mot minus 3,6 millioner dollar i samme kvartal året i forveien.Driftsresultatet beløp seg til minus 1,4 millioner dollar, mot minus 1,6 millioner dollar i 4. kvartal 2012.Resultat pr aksje ble minus 0,05 dollar i 4. kvartal 2013, mot minus 0,04 dollar i samme kvartal året før.