Codan trosser storm og storskader

Codankonsernets leverer et solid årsresultat for 2013.

Foto: Codan

Codankonsernet (Codan A/S og Trygg-Hansa Försäkrings AB) fikk et totalresultat for Skandinavia på 1.863 millioner pund i 2013, mot 1.791 millioner pund i året i forveien.- 2013 var et år med både stormer og storskader. Til tross for dette har vi levert et sterkt resultat, men med stabil topplinje, sier Mike Holliday-Williams, konsernsjef for Codan-konsernet i en fersk melding.Resultatet i Norge vokser fra 159 millioner pund i 2012 til 175 millioner pund i 2013. Sverige øker fra 961 millioner pund til 1.032 millioner pund, mens resultatet i Danmark faller tilbake fra 671 millioner pund i 2012 til 656 millioner pund i 2013.Veksten i Sverige er drevet av godt nysalg innen hus- og innboforsikringer, samt syke- og ulykkesforsikring, begge opp med 6 prosent. I Norge er veksten drevet av hus- og innboforsikring med en økning på 33 prosent, mye takket være gode resultater fra vårt agentnettverk, og fra helseforsikring, som økte med 26 prosent.Resultatet i Danmark er påvirket av stormen Allan i oktober, som rammet Danmark hardt, med rekordhøye vindhastigheter, noe som ga Codan-konsernet en netto kostnad på 25 millioner britiske pund.Desember-stormen Bodil førte også til store ødeleggelser i både Sverige og Danmark, med en netto kostnad på 11 millioner pund.- Selv om stormene førte til svært mange skader på kort tid er jeg fornøyd med at vi klarte å gi utmerket service til kundene våre. Vi svarte på 83 prosent av de innkommende samtalene innen 60 sekunder, og de fleste skadene er nå ferdig behandlet, sier Mike Holliday-Williams.