En kjøpsanbefaling - en salgsanbefaling

Analytiker Fredrik Tyvand rykker ut med en kjøpsanbefaling. Samtidig advarer han mot en investering.

Investtech: f.v. Fredrik Tyvand, Geir Linløkken, Espen Grønstad, Asbjørn Tagubøl. Fotograf: Bjørg Hexeberg.
Børs
I dagens rapport fra Investtech beskrives ABG Sundal Collier som en kjøpskandidat mens Yara får en salgsanbefaling.- ABG Sundal Collier Holding ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal, og dette indikerer svakere stigningstakt eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har imidlertid brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Det er lite motstand over dagens kursnivå, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte rundt 4,90 kroner. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler etter ett innsidekjøp og to innsidesalg i november. Vurdering: Svak kjøpskandidat, sier Tyvand.Yara International falt over 6,7 prosent etter at resultatet for 2013 ble lagt fram tidligere i februar. Aksjen utløste da et salgssignal etter brudd ned gjennom støtten i en rektangelformasjon, og selv om aksjen har reagert noe opp de siste dagene etter at kursmålet på 242 kroner ble nådd, signaliserer formasjonen fortsatt negativ utvikling. Kursen ligger i tillegg i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Fallende trend også på RSI-kurven understøtter det negative trendbildet. Aksjen har imidlertid støtte rundt 245 kroner og ved cirka 237 kroner. Skulle kursen bryte ned gjennom disse nivåene vil nye negative signaler utløses. Aksjen er også svakt negativ på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Tyvand.