Johannes D. Neteland har blitt utnevnt til konsernsjef for NorYards AS med virkning fra 1. mars i 2014, opplyser Bergen Group i en melidng. Han erstatter Asle Solheim som har vært konstituert konsernsjef siden selskapet ble etablert i fjor høst.Neteland går inn i stillingen som konsernsjef for NorYards som et engasjement i seks måneder fremover. En fast ansettelse vurderes i løpet av det neste halve året.Johannes D. Neteland har ifølge meldingen en unik internasjonal erfaring fra ledende stillinger innen maritim - og offshorerelatert industri. Hans omfattende kunnskap og utstrakte nettverk representerer et sterkt bidrag til ledelsen i NorYards. De siste 16 årene har Johannes D. Neteland vært konsernsjef for det børsnoterte selskapet TTS Group ASA som har hovedkontor i Bergen.I en ekstraordinær generalforsamling denne uken, ble Mykola Kuzmenko valgt som ny leder av styret i selskapet som erstatter for Sutharshan Tharmaratnam. Kuzmenko, representerer Calexco S.A.R.L. som er på vei inn som majoritetseier i NorYards AS. Han er også leder av representantskapet i JSC Shipyard Zaliv i Ukraina. Videre ble Asle Solheim valgt inn som nytt styremedlem i NorYards AS.Solheim er administrerende direktør i Bergen Group ASA.Bergen Group forventer at salget av konsernets skipsbyggingsdivisjon til NorYards AS sluttføres innen utgangen av 1. kvartal 2014. Når gjennomføringen har funnet sted, vil Calexco overta majoritetseierskapet i NorYards AS, som skal bestå av NorYards BMV og NorYards Fosen. Disse to norske verftene vil sammen med NorYards Design & Engineering og NorYards Zaliv (Zaliv Shipyard i Ukraina) som en strategisk samarbeidspartnerpartner, danne NorYards Group.NorYards har med dette etablert en sterk posisjon i hele verdikjeden innen moderne skipsbygging; fra grunnleggende design og frem til ferdigstillelse av skipene. Grunnlaget for fremtidig vekst i det internasjonale markedet for bygging av avanserte offshorefartøy og spesialskip forventes å være sterkt.