Far og sønn Skeie satser millioner på TTS

Bjarne Skeie og sønnen Trym kjøper konvertible obligasjoner i TTS Group.

Trym Skeie. Far Bjarne til venstre. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Styremedlem Bjarne Skeie i TTS Group har gjennom sitt heleide Skeie Consultants AS kjøpt 6 millioner kroner i pålydende i TTS Group-konvertibel.Det går frem av en børsmelding onsdag.Konverteres disse obligasjonene til aksjer, vil selskaper kontrollert direkte og indirekte av Bjarne Skeie eie 13.621.418 aksjer i TTS Group, samlet tilsvarende totalt 15,5 prosent av aksjene.Dette er beregnet ut fra det økte antall aksjer ved konvertering, altså 87.812.903 utestående aksjer, mot dagens utestående 86.605.660 aksjer.Sønnen kjøper også Samtidig har Bjarnes sønn Trym, gjennom sitt heleide Tamafe Holding AS, kjøpt 4 millioner kroner i pålydende i samme konvertibel.Etter en evt. konvertering vil Tamafe Holding AS sitte med 2.965.564 aksjer. Trym Skeie sitter også med 323.140 aksjer privat, og vil da i så fall ha aksjer tilsvarende 3,8 prosent eierandel.Dette er beregnet ut fra det økte antall aksjer ved konvertering, altså 87.410.489 utestående aksjer, mot dagens utestående 86.605.660 aksjer.Les mer her - og her .Følg HegnarOnline på Facebook her!